dissabte, 6 de febrer de 2016

Economia en colors de Xavier Sala i Martín

Editat per Rosa del Vents, 292 pàgines. A partir dels guions escrits pel programa de TV3 del mateix títol, amb els mateixos capítols però molt més amplis Sala i Martín escriu un llibre fresc, divertit, entenedor i que es llegeix com aquell que es menja un préssec.
Demostra a partir de molts exemples que l'economia afecta i condiciona moltes decisions de la nostra vida quotidiana.
Segurament els economistes diran que es un llibre frívol i poc acadèmic, però crec que compleix perfectament la funció de fer arribar al gran públic molts conceptes econòmics explicats amb un llenguatge planer i entenedor.
Estic convençut que amb una millor informació econòmica i financera, moltes famílies catalanes haguessin pres decisions més madurades que hagués suposat passar aquest gran crisis econòmica i financera sense tant patiment.